Zwolnienie podmiotowe z VAT, a usługi związane z nieruchomościami

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży w ciągu roku nie przekroczyła łącznie kwoty 200.000 zł (bez podatku). W przypadku nowych przedsiębiorców (zakładających firmę w trakcie roku) limit należy wyliczyć proporcjonalnie.

Wartość sprzedanych towarów czy usług związanych z nieruchomościami i niemających charakteru transakcji pomocniczych (incydentalnych), należy uwzględnić przy wyliczeniu limitu zwolnienia podmiotowego w VAT.

Przekroczenie obrotu 200.000 zł rocznie z tytułu transakcji w obrocie nieruchomościami lub osiągania dochodów z najmu prywatnego (nawet gdyby były to tylko transakcje zwolnione przedmiotowo) powoduje utratę zwolnienia podmiotowego w VAT.

Czyli sprzedaż już pierwszej nieruchomości może powodować konieczność rejestracji w VAT. Sama sprzedaż nieruchomości może nadal być zwolniona z VAT, ale jeśli są wykonywane w tej działalności także inne usługi – będzie trzeba je od tego momentu sprzedawać z VATem i składać deklaracje do US.

W przypadku osiągania dochodów z najmu prywatnego (poza działalnością gospodarczą) prosimy o przekazywanie informacji o tym fakcie Kancelarii.

Dziękuję za uwagę 🙂

Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy

Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency