ZUS od działalności nierejestrowanej

Bardzo ważna informacja dla firm, które rozpoczną współpracę z osobą, która prowadzi działalność nierejestrowaną lub korzystającą z ulgi na start.

Zawarcie umowy o świadczenie usług z osobą, która jednocześnie wykonuje działalność nierejestrowaną lub jako przedsiębiorca korzysta z ulgi na start, powoduje, że należy ją zgłosić w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jako zleceniobiorcę i opłacać za nią składki. Tak stwierdził Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji z dnia 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018.

Oznacza to, że otrzymując fakturę za usługę od osoby, która prowadzi taką firmę, MUSIMY PŁACIĆ OD TAKIEJ FAKTURY ZUS!!!!

Przed podjęciem współpracy z nową firmą (tylko usługi!) proszę wziąć od takiej osoby oświadczenie, iż:

– nie prowadzi działalności nierejestrowanej,

– nie korzysta z ulgi na start.

We własnym zakresie można sprawdzić samemu punkt pierwszy, tj. fakt prowadzenia działalności nierejestrowanej. Osoba taka nie widnieje w spisie przedsiębiorców pod poniższym linkiem:

SPIS PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszam na DORADZTWO PODATKOWE ONLINE.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency