Zmiana w zakresie rozliczania firmowych aut w 2019 roku

Auta rozliczane tzw. kilometrówką:

Zniesiono obowiązek prowadzenia kilometrówki, do kosztów zaliczamy WYŁĄCZNIE 20% poniesionych wydatków. W związku z tym proszę NIE DOSTARCZAĆ już kilometrówek za 01/2019 i za kolejne miesiące, tylko same faktury dotyczące auta.

Auto będące środkiem trwałym oraz używane na podstawie leasingu finansowego:

Zwiększył się limit amortyzacji z 20.000 EUR na 150.000 PLN.

W odniesieniu do aut przyjętych od używania i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r. będzie się stosowało “nowy” limit w zakresie amortyzacji samochodów osobowych (150.000 PLN, a nie 20.000 euro).

Jednocześnie do kosztów zaliczamy WYŁĄCZNIE 75% poniesionych wydatków eksploatacyjnych. Możliwość zaliczenia w koszty 100% wydatków uzależnione jest od prowadzenia szczegółowej kilometrówki (opis poniżej). W przypadku chęci jej prowadzenia prosimy o maila.

Kilometrówka ta powinna zawierać m.in.:

1) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

2) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący m.in.:

a) datę i cel wyjazdu,

b) opis trasy (skąd – dokąd),

d) liczbę przejechanych kilometrów,

e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

3) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Limitowana jest także kwota kosztu składki na ubezpieczenie auta – (do wartości 150.000 PLN).

Auto używane na podstawie leasingu operacyjnego/najmu:

Zmniejszył się limit zaliczania w koszty opłat leasingowych/wynajmu do kwoty 150.000 PLN (dotyczy umów zawartych po 01.01.19 r.).

Jednocześnie do kosztów zaliczamy WYŁĄCZNIE 75% poniesionych wydatków eksploatacyjnych. Możliwość zaliczenia w koszty 100% wydatków uzależnione jest od prowadzenia szczegółowej kilometrówki (opis powyżej). W przypadku chęci jej prowadzenia prosimy o maila.

Limitowana jest także kwota kosztu składki na ubezpieczenie auta – (do wartości 150.000 PLN).

Dziękuję za uwagę?
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency