Usługi na nieruchomości za granicą, a zakupy w Polsce!

Przedsiębiorca świadczący np. usługi budowlane, remontowe, serwisowe za granicą, który w tym celu kupuje w Polsce materiały, a następnie wywozi je do innego kraju UE, może mieć obowiązek zarejestrowania się do VAT w tym kraju UE!

Przedsiębiorcy często świadczą różne usługi dla firmy z innych krajów UE. Np. budowlane, remontowe, serwisowe. W tym celu kupują różne materiały w Polsce. Koszt materiałów wliczony jest w usługę, a całość usługi nie podlega opodatkowaniu w Polsce ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a więc rozliczenie podatku jest przerzucone na odbiorcę usługi, czyli firmę z UE. Zatem faktura wystawiana za taką usługę jest bez VAT.

Niestety takie czynności mogą nakładać na Was drodzy klienci obowiązek zarejestrowania się do podatku VAT w tym kraju UE, aby od przewozu towarów z Polski do innego kraju UE nie było obowiązku zapłaty 23% VAT!

Planując zatem wywóz wcześniej zakupionych materiałów w Polsce do innego kraju UE w celu wykonania tam usługi koniecznie skonsultuj taki zamiar z nami!

Sprawdzimy, czy masz obowiązek zarejestrowania się do podatku VAT za granicą, albo czy jest możliwość uniknięcia tego obowiązku!

Dziękuję za uwagę 🙂

Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy

Nr wpisu 10546

Select your currency