Ulga na złe długi po 1 stycznia 2019 r.

Informujemy o kolejnych zmianach przepisów ustawy o VAT. Od początku bieżącego roku uległ skróceniu okres, po którego upływie wierzytelność uznaje się za nieściągalną.
Do tej pory wierzytelność uznawało się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Teraz termin ten skrócono do 90 dni.

Dzięki tej zmianie podatnicy VAT czynni szybciej będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi. Innymi słowy, wierzyciele zyskują prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny, natomiast dłużnicy będą zmuszeni do wcześniejszej niż obecnie korekty odliczonego VAT.

W związku z powyższym informujemy o obowiązku informowania biura rachunkowego na piśmie o zaległościach w zobowiązaniach oraz zaległościach w wierzytelnościach w okresie jak powyżej.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszam na DORADZTWO PODATKOWE ONLINE.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency