Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości!

Niekiedy warto rozważyć rezygnację ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości!

Jeśli Twoim klientem będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) i zapyta o taką możliwość to warto ją rozważyć. W skrócie mamy wtedy:

  • wystawioną fakturę sprzedaży z VAT,
  • kupujący nie płaci PCC,
  • sprzedawca nie musi korygować odliczonego przy zakupie podatku VAT,
  • nabywca może odliczyć VAT, jeśli zakup służy czynnościom opodatkowanym.

Sprzedaż budynków, budowli lub ich części jest co do zasady zwolniona z podatku od towarów i usług, o czym stanowi treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W określonych okolicznościach podatnicy mają prawo zrezygnować z tej preferencji podatkowej i wybrać opodatkowanie.

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia przewiduje art. 43 ust. 10 i ust. 11 ww. ustawy. Przepis ten wprowadza kilka warunków, które należy spełnić:

  • zarówno dostawca, jak i nabywca muszą być zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,
  • przed dniem sprzedaży należy złożyć zgodne oświadczenie obu stron do właściwego dla nabywcy Naczelnika Urzędu Skarbowego o opodatkowaniu sprzedaży. Oświadczenie musi zawierać: imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej stron transakcji, a także planowaną datę dostawy oraz adres budynku, budowli lub ich części, będących przedmiotem sprzedaży.

Korzystny charakter rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zaistnieje, jeżeli spełniony zostanie podstawowy warunek: nabywca będzie wykorzystywał zakupioną nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Sprzedawca wystawi fakturę VAT, a nabywca w swojej działalności odliczy podatek naliczony wynikający z tej faktury (neutralność podatku).

Skuteczne zrezygnowanie ze zwolnienia i opodatkowanie sprzedaży podatkiem od towarów i usług wyłączy konieczność opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku gdy ma miejsce rezygnacja ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości i dokonuje się opodatkowania sprzedaży nie zachodzi zmiana przeznaczenia nieruchomości. Odliczony wcześniej podatek pozostaje w dalszym ciągu w związku ze sprzedażą opodatkowaną, co wypełnia warunek z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszam na doradztwo podatkowe online.

Dziękuję za uwagę 🙂

Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy

Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency