Pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu – procedury AML

Prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, kantor, kancelarię notarialną lub biuro rachunkowe? Jesteś radcą prawnym, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami lub przedsiębiorcą, który płaci lub otrzymuje zapłatę gotówką w wysokości 10 000 EUR lub więcej? A może wynajmujesz swoją nieruchomość innej firmie? Jeśli tak, to dotyczy Cię ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i obowiązki z niej wynikające (AML).

Twoje obowiązki to m.in.:

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie.

Może to być członek zarządu, dyrektor lub pracownik posiadający wiedzę z zakresu AML związanego z działalnością firmy oraz podejmujący decyzje mające wpływ na to ryzyko. W przypadku firm działających jednoosobowo będzie nią właściciel.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Czynności te dokonywane są przy uwzględnieniu czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług lub kanałów ich dostaw. Należy pamiętać, że działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości firmy. Dokonanie takiej oceny ma pomóc ustalić, w jakim stopniu firma jest podatna na wykorzystywanie w procedurze prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

Te środki to identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości czyli sprawdzenie z dowodem osobistym, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, ocena stosunków gospodarczych oraz bieżące ich monitorowanie. Powinieneś także zbadać, czy któryś z Twoich klientów zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.

Jeśli nie masz możliwości zastosowania któregoś ze środków bezpieczeństwa to nie wolno Ci nawiązywać z takim klientem współpracy, albo powinieneś ją jak najszybciej zakończyć!

Sporządzenie wewnętrznej procedury w zakresie AML oraz okresowego szkolenia swoich pracowników.

Firmy, które mają obowiązek wdrożyć procedury AML muszą przygotować, wprowadzić, a następnie na bieżąco weryfikować i aktualizować swoją wewnętrzną procedurę. Zawiera ona co najmniej punkty wskazane w ustawie o AML.

Masz także obowiązek przechowywać przez okres lat dokumenty i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa oraz dokumenty potrzebne do identyfikacji podejrzanych transakcji.

Jeśli uznasz, że istnieje ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, masz obowiązek zgłosić ten fakt do Generalnego Inspektora. Informujesz go także za każdym razem, gdy przyjmiesz wpłatę lub dokonasz zapłaty gotówką o równowartości 15 000 EUR.

My jako Biuro Rachunkowe mamy już wdrożone procedury AML, a jak to wygląda u Ciebie?

Ustawa o AML w Dz.U. 2018 poz. 723.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszam na DORADZTWO PODATKOWE ONLINE.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency