Podatek solidarnościowy od 01.01.2019 r.

Ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. Osoby fizyczne mają obowiązek obliczenia i zapłaty nowego tzw. podatku solidarnościowego, gdy osiągają dochody m.in. z:

– pracy, kontraktów menadżerskich,
– ze zbycia papierów wartościowych,
– działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali lub podatkiem liniowym.

Na osobie fizycznej ciąży obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej, gdy suma wymienionych dochodów po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające przekroczy 1.000.000 zł.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające te dochody. Danina wynosi 4% podstawy jej obliczenia.

Termin zapłaty
Daninę solidarnościową podatnicy mają obowiązek wpłacać w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego.

Po raz pierwszy z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) i jej zapłaty należy wywiązać się w terminie do
30 kwietnia 2020 r.

Proszę zwrócić uwagę na to, że nasza Kancelaria w ramach zawartej umowy nie sporządza zeznań rocznych PIT, ani DSF. Możemy jednak w
ramach odrębnego zlecenia zająć się taką usługą.

Dziękuję za uwagę.🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency