PARAGON Z NIP od 01.01.2020 r. | die Kassenzettel mit NIP Nummer vom 01.01.2020

Zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP od 01.01.2020 roku.

Od 01.01.2020 roku, w przypadku sprzedaży nabitej na kasę fiskalną potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika (firmy) można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP. Przepis ten dotyczy także podatników dokonujących wyłącznie sprzedaży zwolnionej od VAT.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu bez NIP, może on być ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze lub mandatem. To samo dotyczy podatnika, który taką fakturę ujął w księgowaniach swojej firmy.

Zalecamy umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji dla klientów, że w przypadku chęci otrzymania faktur, fakt ten muszą zgłosić PRZED rozpoczęciem zakupu. Wtedy należy poprosić o numer NIP i umieścić go na paragonie. W przypadku braku takiej technicznej możliwości zalecamy nienabijanie takiej sprzedaży na kasie fiskalnej tylko wystawienie od razu faktury.

W przypadku otrzymywania wpłat na konto (np. w formie zaliczek, przedpłat lub zapłat), zalecamy informowanie klientów o obowiązku podawania w opisie przelewu numeru NIP, pod groźbą braku możliwości otrzymania w późniejszym terminie faktury. W przypadku braku technicznej możliwości umieszczenia NIP na paragonie, zalecamy nienabijanie takiej sprzedaży na kasie fiskalnej tylko wystawienie od razu faktury.

Proszę zwrócić uwagę na to, że nasza Kancelaria w ramach zawartej umowy nie weryfikuje numerów NIP na wystawianych paragonach. Muszą to Państwo kontrolować samodzielnie mając na uwadze odpowiedzialność na Was ciążącą i wystawiać faktury wyłącznie do tych paragonów z numerem NIP, dostarczać też tylko te faktury kosztowe, które były wystawione do paragonów z NIP.
Dziękujemy.

Dodatkowo krótki filmik w powyższej tematyce na naszym kanale YouTube.

Dziękuję za uwagę.🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

Die Kassenzettel mit NIP Nummer vom 01.01.2020

Keine Rechnungen für die Kassenzettel ohne NIP Nummer vom 01.01.2020.

Heute möchte ich Ihnen eine neue Vorschrift mitteilen.

Ab Anfang Januar müssen die Kassenzettel zu dennen man noch eine Rechnung ausstellen lässt, die Steuernummer NIP beinhalten.

2ß. Sie kaufen den Computer in Media Markt und zahlen dafür an der Kasse und bekommen dann einen Kassenzettel. Danach gehen Sie ins Kundenbüro mit dem Kassenzettel und fragen nach der Rechnung. Ohne NIP Nummer auf dem Kassenzettel, erhalten Sie diese Rechnung leider nicht.

Diese Vorschrift gilt auch für Verkäufer die Registrierkasse benutzen. Sie dürfen keine Rechnung zum Kassenzettel ohne eingetragene NIP Nummer ausstellen deswegen schlage ich Ihnen vor eine Informa.on darüber neben die Registrierkasse zu hängen.

Die vorschri smisachtung ist mit der Strafe bedroht.


Zusätzlich ein kurzes Video zum oben genannten Thema auf unserem YouTube.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit🙂
Natalia Gorczyca

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency