Obowiązek stosowania kas fiskalnych online od 01.01.2020 roku

Nowe kasy rejestrujące (on-line) będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji za ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Przesyłanie informacji z kas rejestrujących ma się odbywać w sposób ciągły i zautomatyzowany. Kasa rejestrująca ma być fiskalizowana w momencie jej połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie ma wysyłać z określoną częstotliwością informacje o dokonanych transakcjach. Obowiązkowe będzie podłączenie takiej kasy do internetu.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online:

Od 01.01.2020 roku do:

1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych, oraz motorowerów

2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

Od 01.07.2020 roku do:

1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Od 01.01.2021 roku do:

Usług:
• fryzjerskich
• kosmetycznych i kosmetologicznych
• budowlanych
• w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
• prawniczych
• związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Od 1.01.2023 roku – pozostali podatnicy.

Podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online przed terminem wskazanym w ustawie ma prawo do ulgi w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Dodatkowo krótki filmik w powyższej tematyce na naszym kanale YouTube.

Dziękuję za uwagę.🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency