Obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło!

Od 01.01.2021 zmieniają się kolejne przepisy.

Prawie wszystkie umowy o dzieło będą musiały być zgłaszane do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy na druku ZUS RUD. Nie trzeba zgłaszać umów o dzieło, które zostały zawarte z osobami, które:

  • są pracownikami,
  • są pracownikami i zawierają umowę o dzieło z innym pracodawcą.

Na szczęście na razie nic nie zmienia się w kwestii płatności składek. Umowy o dzieło dalej nie będą stanowiły tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, więc nie będzie trzeba płacić od nich składek ZUS. Na razie ?

Oczywiście dla ZUS jest to narzędzie kontroli. Jeżeli podczas kontroli okaże się, że nie jest to umowa o dzieło nastąpi nakaz zmiany umowy z dzieła na np. zlecenie, a co za tym idzie obowiązek zapłaty składek wraz z odsetkami do ZUS. Na druku ZUS RUD należy uzupełnić dane dotyczące umowy, takie jak:

  • dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło,
  • dane wykonawcy umowy o dzieło,
  • data rozpoczęcia wykonywania dzieła,
  • data zakończenia wykonywania dzieła,
  • przedmiot umowy,
  • liczba zawartych umów o dzieło.

Także pełna inwigilacja……

Co ciekawe, przepis zawiera lukę w prawie. Umowy o dzieło muszą zgłaszać tylko płatnicy składek. Jeżeli zatem firma nie zatrudnia pracowników i nie jest płatnikiem składek w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach społecznych to nie ma obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło.

Dziękuję za uwagę ?

Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy

Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency