WAŻNE! Drogi kliencie zanim przeczytasz artykuł posłuchaj proszę.

1.10.2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji.

Nakłada to na Ciebie drogi kliencie obowiązek informowania nas księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedajesz oraz procedur, które stosujesz.

Bardzo Ciebie proszę o sprawdzenie aktualizacji Twoich programów do wystawiania faktur sprzedaży, abyś mógł wywiązać się z powyższego obowiązku.

Poniżej szczegóły oznaczeń, proszę sprawdzić czy obejmie Cię nowy obowiązek.

Temat wydaje się skomplikowany, ale wspólnie sobie z nim poradzimy. 🙂

Zapraszam Ciebie na szkolenie online, na którym wyjaśnię o co chodzi z tymi kodami i procedurami i jak to w praktyce zastosować.

KODY GTU, które wpisujesz na swojej fakturze jeśli sprzedajesz:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
  (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp
  (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy)
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
  (uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym)
 • GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
  (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży)
 • GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty
  (usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
  (usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej
  (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży)

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

SYMBOLE PROCEDURY, które wpiszesz na swojej fakturze sprzedaży:

 • SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
  (gdy sprzedajesz towary za granicę dla osób prywatnych
 • EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
  (m.in tzw. procedura MOSS)
 • TP olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
  (To szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, żonę, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę, albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o. o. Na szkoleniu online opowiadam o tym więcej!)
 • TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
  (tak, wiem, że nic z tego nie rozumiesz, dlatego zapraszam na szkolenie)
 • TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
  (tutaj to samo co wyżej)
 • MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 • MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
 • I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 • MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  (oznaczaj tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie “dla wygody i na wszelki wypadek)

Proszę zwróć uwagę na to, że nasza Kancelaria w ramach zawartej umowy nie weryfikuje prawidłowości oznaczeń znajdujących się na dostarczanych fakturach sprzedaży.

Musisz to robić samodzielnie i dostarczać do nas prawidłowo oznaczone faktury sprzedaży. Dziękujemy.

W razie dodatkowych pytań, (a zapewne będziesz ich miał milion) prosimy o kontakt ze swoją księgową! Chętnie pomożemy, abyś zrozumiał swój nowy obowiązek.

Dziękuję za uwagę. 🙂

W załączeniu powyższe informacje jako ulotka.

POBIERZ TUTAJ ➡ ULOTKA W JĘZYKU POLSKIM

Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy

Nr wpisu 10546

Select your currency