Nowe zasady w opodatkowaniu w spółkach jawnych i komandytowych od 2021 roku

Zmiany, zmiany, zmiany! Niestety ostatnio bardzo często słyszymy to słowo. Tym razem skupimy się na tych dotyczących opodatkowania w spółkach jawnych oraz spółkach komandytowych. Przepisy tego dotyczące wchodzą w życie od 01.01.2021r. Co ich wprowadzenie będzie oznaczało dla tych podmiotów? To spróbuję wyjaśnić poniżej.

Jeśli wolisz posłuchać o zmianach zamiast o nich czytać, obejrzyj nasze szkolenie bez kija w d**** dostępne tu ? SZKOLENIE BEZ KIJA W D**** O SPÓŁKACH JAWNYCH I KOMANDYTOWYCH W 2021 ROKU

Podatek PIT zastąpi (w niektórych przypadkach) podatek CIT. W rzeczywistości oznacza to zupełnie inne zasady rozliczania podatku.

Zacznijmy od spółek jawnych. Zmiany te nie będą dotyczyły spółek, które składają się wyłącznie z osób fizycznych. Takie spółki niczego robić nie muszą. Dotyczyć będą jednak spółek jawnych, które tworzą osoby fizyczne wraz z innymi podmiotami nie będącymi osobami fizycznymi. Innymi słowy mówiąc są to spółki jawne, w których skład wchodzą (poza osobami fizycznymi) np. spółka z o. o., spółka akcyjna, inna spółka jawna. Co do zasady takie spółki jawne od 01.01.2021r. powinny płacić CIT, a nie jak do tej pory PIT. Jest  jednak „ratunek”! ?

Spółka może pozostać przy obecnych zasadach, jeśli złożona zostanie odpowiednia informacja. I tutaj pojawiają się ważne pytania: kto, co, kiedy i gdzie musi złożyć?

Kto ? – wszyscy wspólnicy spółki z osobna, mało tego, jeśli np. wspólnikiem spółki jawnej jest spółka z o. o. wówczas każdy ze wspólników tej spółki z o. o., ba a nawet każdy, kto jest upoważniony do zysku tej spółki z o. o.. UWAGA! Nie ma znaczenia, że wspólnikiem jest podmiot zagraniczny.

Co ? – na dzień dzisiejszy nie został jeszcze opublikowany oficjalny druk, jednak w ustawie o CIT jest sprecyzowane jakie informacje mają być przekazane.

Kiedy ? – z przepisów wynika, że do końca roku obrotowego, jednak w związku z tym, że przepisy wchodzą w życie z dniem 01.01.2021r. To termin został jasno określony. Spółki jawne, które już istnieją mają czas do 31.01.2021r. UWAGA! Spółki, które zostaną wpisane do KRS w okresie 01-31.01.2021r. również obowiązuje ta data. W przypadku zmiany wspólników jest 14 dni od zaistnienia zmiany na aktualizację informacji. Spółki, które utworzone zostaną po 01.02.2021 mają co do zasady czas do końca roku obrotowego, jednak zalecane jest złożenie informacji w ciągu 14 dni od daty utworzenia.

Gdzie ? –  każdy wspólnik składa informację do Urzędu Skarbowego właściwego dla niego. To oznacza, że jeśli wspólnikiem jest spółka z o. o. to jej wspólnicy muszą przekazać informację do właściwych dla nich samych Urzędów.

Co ważne, jeśli w/w informacja nie zostanie złożona to spółka staje się płatnikiem CIT do „końca życia” spółki!! Informacji nie składa się co rok, jest to jednorazowe, później wysyła się ewentualnie tylko aktualizację.

Przejdźmy do sprawy spółek komandytowych, tu sprawa wygląda nieco inaczej. Spółki komandytowe niestety nie mają wyboru. ? Co do zasady od 01.01.2021r. stają się podatnikami CIT.  Istnieje jednak możliwość, że stanie się to dopiero od 01.05.2021r.. Wspólnicy spółki komandytowej mogą zdecydować, że dopiero od tego dnia nastąpi zmiana. Oczywiście (jakby mogło być inaczej ? ) wiążą się z tym pewne obowiązki. Do 31.12.2020r. musi zostać podjęta uchwała wspólników. Muszą oni wszyscy wyrazić na to zgodę. Co ważne, wszyscy! Przepisy nie regulują, czy taka uchwała powinna zostać wysłana do urzędu, jednak większość twierdzi, że „przezorny zawsze ubezpieczony” i zaleca wysłanie. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych wydzielone muszą zostać zyski, co ma zapobiec ponownemu  ich opodatkowaniu. W związku z tym, że są to nowe przepisy to nie ma  jeszcze zbyt wielu interpretacji, dlatego pewne aspekty są wątpliwe. Jeśli wspólnicy spółki komandytowej zdecydują, że podejmują taką uchwałę to księgi rachunkowe powinny  zostać zamknięte na dzień 30.04.2021r. I otwarte na nowo 01.05.2021r. sporządzone powinno zostać również sprawozdanie finansowe. Nie jest nigdzie określone, czy ma ono być wysłane do KRS. Jak zostało wspomniane nie ma jeszcze jednoznacznych interpretacji, więc to wspólnicy muszą zadecydować, czy zamykać księgi, czy wysyłać sprawozdanie za ten okres do KRS.

Spółka komandytowa będzie więc rozliczać się tak, jak spółka z o. o.. Pojawią się tu zmiany w wielu aspektach:

  • Nie będzie już imiennych PIT-ów 36, tylko PIT-8AR składany przez spółkę.
  • Wspólników nie będzie dotyczyć danina solidarnościowa.
  • Nie będzie możliwości odliczenia od podatku części opłacanej składki zdrowotnej.
  • Zyski wspólników będą opodatkowane na zasadach dywidendy.
  • Zmieni się możliwość rozliczenia strat.

UWAGA! Jest pewne zwolnienie z opodatkowania. Jest raczej mało prawdopodobne, dlatego opisane zostaje na końcu. Co do zasady komplementariusz ma prawo do odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytową. Przychód komandytariusza może zostać zwolniony z opodatkowania do 60 000 zł, jednak nie więcej niż 50%. Oczywiście i tutaj są pewne warunki. Komandytariusz nie może mieć więcej niż 5% udziałów (Uwaga! rozdzielenie  udziałów na podmioty powiązane (czyli rodziców, dzieci, męża, żonę itd.) nic nie pomoże ? ) oraz być w zarządzie.

Zmian jest dużo, dla pocieszenia – będzie pewnie jeszcze więcej, dlatego warto zawsze mieć się na uwadze i korzystać z usług radców prawnych, czy doradcy podatkowego. Może to pomóc w uniknięciu „strzelenia gafy”. ?

Dziękuję za uwagę ?

Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy

Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency