Mały ZUS PLUS od 01.02.2020 r.

Od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mogą opłacać składki w zależności od uzyskiwanego dochodu (tzw. MAŁY ZUS PLUS).

Warunki:

1. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG.

2. Uprawnienie to będzie ograniczone czasowo do 36 miesięcy (w ciągu 60 miesięcy).

3. Wyłączenia: wolny zawód, twórcy, artyści, wspólnicy spółek prawa handlowego, działalność w 2019 prowadzona przez mniej niż 60 dni.

4. Przychód z działalności gospodarczej w 2019 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł (jeśli działalność prowadzona była przez część roku, limit zmniejszony jest proporcjonalnie).

5. Przedsiębiorca nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga:

1. Dotyczy tylko składek społecznych, nowe składki nie będą mogły być niższe niż ok. 250 zł.

2. Składka zdrowotna jak dotychczas (ok. 360 zł).

Możliwość skorzystania z obniżonego ZUS wg. nowych przepisów będzie wymagała:

1. Zgłoszenia do ZUS do dnia 2 marca 2020.

2. Wyliczenia podstawy

3. Wyliczenia wysokości składek – indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy.

4. Weryfikacji czy spełnione są wszystkie warunki.

5. Obsługi kontroli z ZUS.

6. Obowiązku przygotowania i składania do ZUS deklaracji.

Kancelaria pobierze za przygotowanie powyższych dokumentów jednorazową płatność w wysokości 300 zł netto.

Z uwagi na to, iż przystąpienie do tego rozwiązania jest dobrowolne, ale skutkuje obniżeniem podstawy do wypłaty świadczeń z ZUS (choroba, macierzyństwo, renta, emerytura) oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku Państwa pozytywnej decyzji prosimy o poinformowanie księgowości mailem lub na piśmie poprzez wydrukowanie i przesłanie najpóźniej do dnia 28.02.2020 r. powyższej informacji wraz z dopiskiem:

Informuję, iż zapoznałem się z warunkami, o których mowa w powyżej i proszę o zgłoszenie mnie do obniżonych składek ZUS od 01.02.2020 roku”.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency