Kasa fiskalna online od 01.07.2021 roku | Online cash register from 01/07/2021 | Online-Kasse ab 01.07.2021

Kasa fiskalna online od 01.07.2021 roku

Od 1. lipca 2021r. obowiązek posiadania kasy online obejmie następne rodzaje działalności gospodarczej. Starą kasę fiskalną  muszą wymienić:

 • kosmetyczki,
 • fryzjerzy,
 • lekarze,
 • stomatolodzy,
 • prawnicy,
 • budowlańcy,
 • siłownie oraz kluby fitness.

Warto pamiętać, żeby nie przegapić tego terminu i zacząć ewidencję na nowej kasie najpóźniej 1. lipca, ponieważ wymiana kasy fiskalnej po terminie wiąże się brakiem możliwości odliczenia ulgi, która wynosi maksymalnie 700 zł (pamiętaj, żeby poprosić o wystawienie faktury 🙂 ).

Drogi przedsiębiorco, jeśli dotychczas nie posiadałeś żadnej kasy fiskalnej, ponieważ byłeś z tego obowiązku zwolniony – Spokojnie. 🙂 Ta zmiana dotyczy tylko tych, którzy ewidencjonują przychody za pomocą  kasy fiskalnej. Jeśli natomiast będziesz musiał kupić kasę w przyszłości to będzie to musiała być kasa fiskalna online.

Od 2023 roku będzie można kupić już tylko kasę fiskalną online!

Online cash register from 01/07/2021!

From July 1, 2021. the obligation to have an online cash register will cover other types of business. The old cash register must be replaced by:

 • beauticians,
 • hairdressers,
 • doctors,
 • dentists,
 • lawyers,
 • builders,
 • gyms and fitness clubs.

It is worth remembering not to miss this date and start recording at the new cash register at the latest July 1, because the replacement of the cash register after the deadline is associated with the inability to deduct a discount of up to PLN 700 (remember to ask for an invoice 🙂 ).

Dear entrepreneur, if you have not had any cash register so far, because you were released from this obligation – Peaceful. 🙂 This change applies only to those who record income with a cash register. If, on the other hand, you have to buy a cash register in the future, it will have to be an online cash register.

From 2023, you will only be able to buy online cash registers!

Online-Kasse ab 01.07.2021!

Ab 1. Juli 2021. die Pflicht zur Einrichtung einer Online-Kasse erstreckt sich auch auf andere Geschäftsarten. Die alte Kasse muss ersetzt werden durch:

 • Kosmetikerinnen,
• Friseure,
• Ärzte,
• Zahnärzte,
• Rechtsanwälte,
• Bauherren,
• Fitnessstudios und Fitnessclubs.

Denken Sie daran, diesen Termin nicht zu verpassen und spätestens an der neuen Kasse mit der Aufzeichnung zu beginnen 1. Juli, da der Ersatz der Registrierkasse nach Ablauf der Frist mit der Unfähigkeit verbunden ist, einen Rabatt von bis zu 700 PLN abzuziehen (denken Sie daran, eine Rechnung zu kriegen 🙂 ).

Sehr geehrter Unternehmer, falls Sie bisher keine Registrierkasse hatten, weil Sie von dieser Verpflichtung befreit wurden – Sei ruhig. 🙂 Diese Änderung gilt nur für diejenigen, die Einkünfte mit einer Registrierkasse verbuchen. Wenn Sie in Zukunft eine Registrierkasse kaufen müssen, muss es eine Online-Kasse sein.

Ab 2023 können Sie nur noch Online-Kassen kaufen!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency