E-faktury, czyli cyfryzacja pełną parą

Szykuje się rewolucja w fakturowaniu. A czym tak właściwie są e-Faktury?

Są to elektroniczne dokumenty z numerem identyfikującym, wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (w skrócie: KSeF). Jak widać, rządowi podobnie jak nam podoba się pomysł związany z likwidacją papieru i chce go wdrożyć w życie.🙂

1 października 2021 roku uruchomiono wersję testową KSeF. W 2022 roku będzie można korzystać z niego dobrowolnie. A najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2023 roku sporządzanie tzw. faktur ustrukturyzowanych będzie OBOWIĄZKIEM!

Dostęp do platformy uzyskasz na komputerze i każdym innym urządzeniu mobilnym – nieistotne, czy to będzie telefon, tablet czy laptop. Oczywiście, wiąże się to też z koniecznością założenia konta oraz uwierzytelniania poprzez profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Stosowanie tego typu faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur będzie wymagało akceptacji ich odbiorcy.

Przedsiębiorco! Co ciekawe, możliwość dostępu i wystawiania faktur oprócz Ciebie będą mogły mieć także inne podmioty, np. wskazane biuro rachunkowe.🙂

Ministerstwo Finansów zamierza przechowywać je w bazie przez 10 lat, dzięki czemu Ty będziesz zwolniony z tego obowiązku, a i tak będziesz miał stały dostęp do bazy.

Dobrowolne korzystanie z systemu niesie za sobą korzyść w postaci szybszego zwrotu podatku VAT – skrócenie terminu z 60 dni do 40 dni. Jak zwykle, niezbędne będzie spełnienie określonych warunków. Mowa między innymi o:

  • nieprzekroczeniu maksymalnej kwoty do zwrotu – limit 3 000 zł,
  • konieczności wystawiania wyłącznie e-Faktur przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy zwrot i składanie deklaracji,
  • rejestracji jako czynny podatnik VAT co najmniej przez 12 miesięcy (co wyklucza nowo założone firmy),
  • posiadanie rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (widniejącego na tzw. białej liście) przez co najmniej 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że we wspomnianym systemie nie będzie możliwości wystawienia duplikatów, ponieważ nie istnieje tam możliwość zagubienia czy zniszczenia przygotowanych dokumentów.

A wszystko to w ramach uszczelnienia systemu podatkowego!🙂 Rozwiązanie to ma przyczynić się do zmniejszenia ilości kontroli podatkowych, do skrócenia czasu ich trwania oraz do minimalizacji zaangażowania przedsiębiorców przy tych czynnościach. Platforma ma za zadanie również analizować i kontrolować prawidłowość danych, dzięki czemu przy generowaniu e-Faktur zostanie wyeliminowana większość błędów.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszam na DORADZTWO PODATKOWE ONLINE.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Select your currency