Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów czyli sprzedaż towarów do firmy z Unii.

Od 1 lipca 2020 roku weszła ważna zmiana. Jeśli otrzymamy do zaksięgowania faktury sprzedaży towarów do Unii za późno (np. o miesiąc) to urząd może nie uznać stawki 0% VAT i trzeba będzie opodatkować stawką 23%. Zatem kluczowe jest terminowe dostarczanie dokumenty do księgowania.

Ponadto bardzo ważnym jest sprawdzanie za każdym razem przed wydaniem towarów czy klient z Unii jest aktywnym podatnikiem unijnym oraz bycie także aktywnym podatnikiem z NIP PL unijnym.

Aby mieć prawo do stawki 0% do takiej sprzedaży należy mieć dokumenty, które potwierdzają wywóz towarów poza Polskę do Unii.

Gdy sprzedany towar wysyłany jest do innego kraju Unii to należy posiadać:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego kraju w Unii,
 • specyfikację poszczególnych towarów.

Gdy sprzedany towar wywożony jest do innego kraju Unii własnym transportem sprzedawcy lub kupującego to należy posiadać:

 • specyfikację poszczególnych towarów,
 • dokument, który będzie zawierał co najmniej:
 1. imię i    nazwisko     lub    nazwę    oraz    adres    siedziby     działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania sprzedawcy,
 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania kupującego,
  określenie towarów i ich ilości,
 3. potwierdzenie przyjęcia towarów przez kupującego, czyli po przyjeździe kupującego do swojej firmy, pisze on maila, w którym informuje, że towar jest już w jego kraju,
 4. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary.

W przypadku gdy wymienione powyżej dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie wywiezienie towaru do innego kraju Unii dowodami na to mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa, m.in.:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar,
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Proszę zwrócić uwagę, że Kancelaria w ramach obsługi księgowej nie bada prawidłowości i kompletności w/w dokumentów, klient robi to we własnym zakresie.

Select your currency