Nowy Ład – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

gru 4, 2021 | 7 Komentarze

Jeśli chcesz posłuchać naszego szkolenia, gdzie wszystko jest wyłożone kawa na ławę to zapraszam TUTAJ.

Nowy Ład to przebudowa systemu podatkowego w Polsce i duże wyzwanie dla księgowych i doradców podatkowych, którzy muszą nauczyć się dziesiątek nowych przepisów.

Warto wiedzieć, że doradzenie odpowiedniej formy opodatkowania to zadanie dla doradcy podatkowego, nie księgowej.

Czas na zmianę formy opodatkowania mija zasadniczo 20 lutego, więc prosimy o cierpliwość!

Zatem co się zmienia?

Podatek PIT

Są jakieś pozytywny, nie wszystko od góry do dołu złe. 😉

Podwyżka kwoty wolnej od podatku, czyli coś pozytywnego na początek 😉

Od dnia 1 stycznia 2022 r. kwota dochodów wolnych od podatku wyniesie 30.000 zł. Przysługuje ona wszystkim podatnikom rozliczającym się na skali podatkowej. Dochód to przychód minus koszt. Czyli jeśli planujesz mieć dochód około 30 000zł rocznie to nie zapłacisz wcale podatku.

Wyższy limit drugiego progu podatkowego – kolejny pozytyw.

Jak osiągniesz dochody roczne do 120 000 zł to podatek wyniesie 17%, jak więcej to 32%.

(W 2021 r. górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej wynosi 85.528 zł).

Ulga dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej przysługuje osobie, która jest na etacie lub prowadzi firmę na skali podatkowej. Ulgę się traci jak roczne zarobki przekroczą 133 692zł.

Ulga ta ma złagodzić zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku od 2022 roku.

Sprzedaż aut wykupionych z leasingu przychodem z działalności i czy można tego uniknąć.

Do końca roku 2021 przedsiębiorca może wykupić firmowe auto z leasingu, nie wprowadzić do firmy i sprzedać bez podatku po 6 m-cach. Jak wejdzie Nowy Ład to już nie będzie w ten sposób, nawet jak się wykupi auto z leasingu jako osoba prywatna, to potem sprzedając je w ciągu 6 lat trzeba zapłacić podatek.

Sposoby na uniknięcie: podarować osobie bliskiej (darowizna) i ona po 6 m-cach sprzeda. Pilnować tylko, żeby tego auta przez 6 m-cy rzeczywiście nie używać i aby pieniądze ze sprzedaży auta nie wpłynęły dziwnym trafem na konto przedsiębiorcy. Niektórzy podpowiadają aby zmienić formę opodatkowania na ryczałt, ale to może już przesada. 😉

Mniej korzystna amortyzacja środków trwałych wprowadzanych do firmy z majątku prywatnego – warto się pośpieszyć i wprowadzić jeszcze w tym roku.

Teraz: wprowadzasz do firmy np. auto, które kupiłeś w salonie w 2018roku za 100 000zł. Mimo, że dziś wartość rynkowa auta jest dużo niższa, np. 80 000zł, to do kosztów dajemy 100 000zł, bo za tyle był kupiony.

Od stycznia będzie tak, że wprowadzając to auto do firmy nie będzie już można dać w koszty 100 000zł tylko te 80 000zł, więc warto się pośpieszyć i jeszcze w roku 2021 wprowadzić do firmy jakieś środki trwałe kupione prywatnie i jeszcze do firmy nie wprowadzone.

Brak możliwości amortyzacji w koszty wartości nieruchomości mieszkalnych.

Do końca 2022 roku można dawać amortyzację mieszkań i domów mieszkalnych w koszty. Ale od 2023 roku koniec z tym. Nadal będzie można amortyzować lokale użytkowe. Ale jak masz dom mieszkalny, w którym jest kilka lokali użytkowych to nie będzie można dawać w koszty amortyzacji.

Nie przewidziano żadnych przepisów przejściowych, co oznacza, że zmiany te (wyłączenie możliwości amortyzacji) dotkną nie tylko nieruchomości kupowane od 1 stycznia 2023 r., ale także te kupione i amortyzowane od lat. ☹️

Dlatego tu należy się skonsultować z doradcą podatkowym, który przeliczy i doradzi, czy płacenie podatku wg skali będzie opłacalne jak z kosztów zniknie cała amortyzacja. Pamiętajcie, ze księgowe nie mogą doradzać, mimo że mają ogromną wiedzę, to przepisy zabraniają, bo księgowa może dostać ogromną karę.

Korzystne zmiany w zasadach wspólnego rozliczania małżonków – promocja polskiej rodziny 😉

Żeby się rozliczyć razem z małżonkiem za 2022 rok (do końca kwietnia 2023) to już nie trzeba być małżeństwem przez cały rok, byleby na Sylwestra być żonatym, także kto się waha to brać ślub.

Nowa ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Znika wspólne rozliczenie z samotnie wychowywanym dzieckiem. Zamiast tego jest dla nich „dodatkowa” kwota ulgi na dziecko, można będzie odliczyć 1500zł.

Zwolnienia dla seniorów.

Zwolnienie z podatku przychody tych osób, które mimo nabycia uprawnień emerytalnych, zdecydują się nadal pracować, prowadzić działalność, w związku z czym ich emerytura będzie zawieszona. Nie będą pobierać świadczenia.

Będzie przysługiwać jak pracujesz na etacie, na zleceniu i masz firmę na skali, ryczałcie lub liniówce. Zwolnienie ma objąć przychody od kwoty 85.528 zł. Dodatkowo potem zastosowanie ma jeszcze kwota wolna od podatku.

Zwolnienie dla rodzin 4+

Zwolnienie z podatku dochodów rodziców, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Chodzi tutaj o dzieci, które są objęte „ulgą na dziecko” (małoletnie, uczące się do 25.roku życia, dzieci na które pobierane jest świadczenie opiekuńcze). Będzie przysługiwać jak pracujesz na etacie, na zleceniu i masz firmę na skali, ryczałcie lub liniówce. Zwolnienie ma objąć przychody od kwoty 85.528 zł. Dodatkowo potem zastosowanie ma jeszcze kwota wolna od podatku.

Składka zdrowotna

Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej i nowe sposoby jej wyliczania, czyli niby składka, ale czy nie po prostu wyższy podatek?

Zapraszamy Cię też na szkolenie o tym co nas księgowych rozgrzewa, czyli nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 roku! Kliknij TUTAJ

Najważniejsze zmiany w zakresie składek zdrowotnych są dwie. Po pierwsze – u większej liczby podatników (w tym u przedsiębiorców opodatkowanych od dochodu) podstawą wymiaru składki ma być faktyczny dochód. Po drugie – znika możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Oznacza to faktyczne zrównanie (z punktu widzenia podatnika) składki zdrowotnej z podatkiem.

 • skala: składka zdrowotna wyniesie 9% od dochodu, nie mniej niż 271 zł (jak strata).
 • liniowy: składka zdrowotna wyniesie 4,9% od dochodu, nie mniej niż 271 zł (jak strata). Od 2023 r. także na podatku liniowym ma być 9%!
 • PPE: zależna od rocznych przychodów. Do 60 tys. zł → 305,39, między 60 tys. zł a 300 tys. zł → 598,99 zł, powyżej 300 tys. zł -→ 916,18 zł. Na koniec roku – weryfikacja kwoty przychodów rocznych i dopłata składki.
 • karta podatkowa: składka wyniesie (nieco ponad) 270 zł,
 • wspólnicy sp. komand i jednoosobowa sp. z o.o.: składka wyniesie około 530 zł.
 • osoby uzyskujących dochody z powołania w sp. z o.o.: 9% od uzyskiwanego z tego tytułu dochodu (przychód minus koszty zryczałtowane). Ale nie mniej niż 271 zł.

Składka dla osoby współpracującej: – 529,72 zł, w przypadku osób współpracujących z przedsiębiorcami opodatkowanymi inaczej niż liniowo; – 288,40 zł, w przypadku osób współpracujących z przedsiębiorcami opodatkowanymi liniowo.

To kolejny, nowy obowiązek dla biur rachunkowych. Składkę zdrowotną trzeba będzie płacić jak podatek do 20. dnia następnego miesiąca. Nie będzie już jednak zwolnienia ze składania DRA (deklaracji w ZUS) do ZUS. W każdym miesiącu u przedsiębiorcy inna podstawa do wyliczania składek, dlatego za każdy miesiąc musi być robiona i składana deklaracja. Nie ma uproszczonych składek zdrowotnych, za dobrze by było! ZUS ważniejszy niż US, bo nie można płacić zdrowotnej kwartalnie chociaż PIT i VAT można…..

Teraz w internecie przetacza się dyskusja, czy remanenty też będą obniżały dochód, od którego będzie się liczyć zdrowotną, czy można będzie odliczać straty, ulgi, itd. – poczekajmy na wyjaśnienia z ZUS, ma zrobić dla nas kalkulator, aby się nam łatwiej liczyło i żyło.

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Obniżka stawek ryczałtu, czyli wszyscy wybierają ryczałt….

Nowa stawka 14% dla lekarzy, osób wykonujących zawody techniczne, takie jak architekci, inżynierowie budownictwa.

Po drugie – stawka ryczałtu dla osób świadczących usługi w obszarze szeroko rozumianego IT ma wynosić 12%, ale część informatyków może 8,5% i to zależy od PKWiU.

Warto korzystać z możliwości ustalenia prawidłowego PKWiU przez GUS, tutaj wniosek: https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz/

Likwidacja opodatkowania kartą podatkową.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej nie będą mogli już być opodatkowani w formie karty podatkowej. Opodatkowanie w tej formie będzie miało zastosowanie tylko i wyłącznie do tych podatników, którzy są obecnie opodatkowani w tej właśnie formie i chcą kontynuować.

Uwaga na lekarzy na kartach podatkowych: Prawa do rozliczania się kartą podatkową nie będą mieli medycy na kontraktach i wiążą się umową np. ze szpitalem lub przychodnią.

Konieczność opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem.

Od 2023 r. – przychody z wynajmu tzw. prywatnego (tzn. poza działalnością gospodarczą) nie mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych czyli skali. Wielu klientów tak jest opodatkowanych, bo dają w koszty wysokie koszty amortyzacji i mają straty, albo amortyzacja „zjada” im zysk z wynajmu i brak jest podatku.

Przychody z (prywatnego) wynajmu nieruchomości będą podlegać tylko i wyłącznie ryczałtowi. W przypadku którego stawki i limity nie zmienią się. Nie będzie miał przy tym znaczenia rodzaj nieruchomości (mieszkalna, czy użytkowa). Jeśli tylko wynajem nie będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej – przychody z wynajmu mogłyby podlegać opodatkowaniu tylko i wyłącznie ryczałtem.

Podatek CIT

Ukryte dywidendy – o co w tym będzie chodzić?

Kolejne zmiany mają zapobiegać tzw. ukrytej dywidendzie. Fiskus będzie miał od 2023 roku oko na transakcje między spółką, a jej udziałowcem lub osobą z nią powiązaną (żoną, synem), bo ma podejrzenia, że takie transakcje są sztuczne i mają na celu tylko wyciąganie pieniędzy ze spółki. I wtedy takie faktury wyrzuci z kosztów.

Do wypłat stanowiących ukrytą dywidendę należy zaliczyć w szczególności:

-koszty, których wysokość uzależniona jest od osiągniętego przez podatnika zysku lub jego wysokości (ale nie od przychodu!)
-transakcje, których cena nie jest ustalona na poziomie rynkowym;
-wynagrodzenie za korzystanie z aktywów należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które były wcześniej własnością podatnika.

Przepisy są jednak – póki co? – dość niejasne. Mogą być różnie interpretowane. Zapewne to jest głównym powodem odroczenia ich wejścia w życie od 2023r.

Czy na pewno spółka z o.o. jest tańsza i lepsza niż jednoosobowa firma?

 • ukryta dywidenda,
 • podwójne opodatkowanie – CIT, potem 19% dywidenda,
 • droższa księgowość,
 • skomplikowana księgowość, kasa spółki, nie właściciela spółki (hot dogi na stacji paliw, MacDonald,itd).

Ale:

 • brak zusów jak spółka wieloosobowa,
 • możliwość pobierania wynagrodzenia jako udziałowiec wg skali (ale tu składka zdrowotna),
 • możliwość pobierania wynagrodzenia za odpłatne świadczenia na rzecz spółki wg skali i bez zdrowotnej! (trzeba to zapisać w umowie spółki z o.o. koniecznie),
 • ograniczona odpowiedzialność osobista co plus jak biznes ryzykownym.

Dlatego tu należy się skonsultować z doradcą podatkowym, który przeliczy i doradzi, czy spółka z o.o. jest korzystna. Pamiętajcie, ze księgowe nie mogą doradzać, mimo że mają ogromną wiedzę, to przepisy zabraniają, bo księgowa może dostać ogromną karę.

Pozostałe

Zatrudnianie na czarno będzie bardzo ryzykowne.

Jeśli podatnik będzie zatrudniał pracownika na czarno, bądź płacił część wynagrodzenia pod stołem, to wówczas za każdy miesiąc takiego zatrudnienia na czarno musi dać do przychodu kwotę minimalnego wynagrodzenia (od 2022r. to 3010zł). Albo ma pracownika i on ma na umowie 3010zł, a reszta pod stołem to co pod stołem jak wyjdzie będzie Twoim przychodem i trzeba od tego zapłacić podatek.

U pracownika – wynagrodzenie płacone pod stołem będzie zwolnione z podatku dochodowego, więc pracownik nie ryzykuje jak doniesie na swojego szefa co mu na czarno płaci, bo i tak fiskus mu nie każe od tego płacić podatku.

A jak takie nielegalne zatrudnienie wyjdzie to wszystko co szef zapłaci już nie na czarno (pensje, zusy) to i tak nie będzie to jego kosztem firmowym.

Wysyłka elektroniczna ksiąg i ewidencji co miesiąc do urzędu skarbowego – Big Brother…..

Księga przychodów lub ewidencja przychodów co m-c będzie wysyłana przez księgową do US – podobnie jak JPK, od stycznia 2023r. Urząd jak Wielki Brat będzie wszystko widział. Nie będzie już eldorado i dawania w koszty wszystkiego co się rusza. 😉

I znów prośba o dostarczanie faktur na czas wg umowy, aby biuro rachunkowe mogło zaplanować pracę i zdążyć ze wszystkim.

Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Gdy firma płaci innej firmie to do kwoty 15 000zł może gotówką zapłacić i jest ok, ale od 01.01.2023r. tylko 8000zł będzie ok. Jak faktura będzie np. na 10 000zł i zapłata nastąpi gotówką to księgowa wyrzuci taką fakturę z kosztów, nic nie da dzielenie faktury na 3, 😉 bo kwota transakcji się liczy.

Jak firma płaci osobie prywatnej (bez firmy) to nie musi się martwić o te 8000zł, to dotyczy tylko dwóch firm.

Obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną – czy trzeba mieć od stycznia 2022 terminal?

Jeśli masz kasę fiskalną to od stycznia musisz umożliwić klientowi płacenie bezgotówkowo, czyli np. kartą, blikiem, przelewem.

Gdy nie masz kasy fiskalnej to nadal nie musisz się przejmować tymi wszystkimi blikami i terminalami.

A jeśli posiadasz kasę fiskalną online to od 1 lipca 2022 musisz mieć integralne połączenie powiązane z terminalem, czyli nic nie umknie wielkiemu oku fiskusa XD. Upewnij się, że twoja kasa fiskalna i terminal dopuszczają taką możliwość, aby nie być zaskoczonym. Jeśli nie masz terminala to musisz go kupić, ale nie wieszaj psów na fiskusie, jest nowa ulga na terminal i Ci urząd odda 1000zł lub 2500zł.

Limit płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami.

Od 01.01.2023r. jak osoba prywatna, bez firmy będzie coś od Ciebie kupować, a kwota transakcji będzie wyższa niż 20 000zł to nawet jakby ta osoba walizę pełną gotówki przytachała, musisz odmówić i kazać wpłacić jej cash na konto, albo iść z nią do swojego banku, pilnować aby wpłaciła na Twoje konto. Nie ma żywej gotówki z rączki do rączki.

Jeśli jednak omami Cię ten żywy cash w walizie i weźmiesz gotówkę w kwocie wyższej niż 20 000zł to masz w przychodach dwa razy te 20 000zł i jeszcze do tego vat!

Przychód powstanie zatem w tym przypadku dwukrotnie!

(komisy samochodowe, warsztaty samochodowe, deweloperzy, fliperzy, usługi budowlane, handel).

Ty natomiast możesz iść do osoby prywatnej, bez firmy z walizą pełnej gotówki coś kupić i to powyżej 20 000zł, tu kłopotu nie ma i żadnych kar, podatków, itd.

Dziękuję za uwagę
Natalia Gorczyca🙂

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

7 komentarzy

 1. Michał

  Dziękujemy za jasne przedstawienie zmian 🙂
  Teraz kwestia zaplanowania i policzenia, żeby było dobrze. Tudzież jak najmniej niedobrze 😉

  Odpowiedz
 2. Joanna

  Minimalne wynagrodzenie chyba 3010 nie 3100. Poza tym sztos! Jak zawsze 🙂

  Odpowiedz
 3. Agnieszka

  świetne streszczenie, dziękuję!

  Odpowiedz
 4. Maciej

  Dziękuję za szkolenie i materiały.

  Mam pytanie:
  Czy przy korzystaniu z ulgi dla seniora normalnie działają zasady wspólnego rozliczania się małżonków?

  Odpowiedz
 5. Janusz

  Bardzo ciekawy i jasny poradnik o Nowym Ładzie, wyjaśniony dla przedsiębiorców

  Odpowiedz
 6. Szczecin

  Nie zamierzam oceniać merytoryki – jestem raczej laikiem w temacie… Jednak Twój styl wypowiedzi i ogólne poprowadzenie tematu mnie przekonuje i jak najbardziej na plus. Będę częściej tu zaglądał, pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
 7. COSTEEL

  Świetne porady! Szkoda, że sytuacja związana z polskim ładem co chwilę się zmienia. Liczę na aktualizację, ponieważ świetnie się czyta! Do zobaczenia!

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Select your currency