Lease

Taxation on income from leased property:
tax advisory,
development of documents required by the Revenue Office,
related bookkeeping,
preparation of annual tax return.

Appointment

(150 €)

Wiem, że szalenie Cię interesuje dokładny, szczegółowy, najeżony fachowym słownictwem opis usługi, więc już nie trzymam Cię w niepewności i zapraszam do lektury.

Doradzę Ci o sposobach opodatkowania tzw. najmu prywatnego. Do wyboru masz dwie formy.

Skala podatkowa jest formą opodatkowania przysługującą z mocy prawa każdemu wynajmującemu będącemu osobą fizyczną. O wyborze tej formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu skarbowego. Opodatkowaniu według skali podatkowej podlega dochód, czyli przychód z najmu pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania, o której należy poinformować urząd skarbowy. Przy opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym podstawą opodatkowania jest przychód bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Do ich opodatkowania stosuje się dwie stawki podatku w wysokości 8,5% i 12,5% w zależności od osiąganego przychodu.

Po wyborze odpowiedniej formy opodatkowania opowiem Ci o Twoich obowiązkach związanych z osiąganiem tych dochodów, uspokoję, że to nie jest aż tak skomplikowane, a jak stwierdzisz, że od faktur i wyliczeń chcesz się trzymać z daleka, to poprowadzę Ci księgowość i sporządzę zeznanie roczne PIT.

Select your currency