Rozliczenie sprzedaży alkoholu

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą oraz podawaniem napojów alkoholowych, muszą złożyć oświadczenia o wielkości sprzedaży alkoholu w 2018 r. Dodatkowo jeżeli zamierzają korzystać z posiadanych zezwoleń w 2019 r. muszą wnieść opłatę.

To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości, kliknij w przycisk Kup teraz.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do treści30.50 zł1.23 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dany rok przedsiębiorca wylicza samodzielnie na podstawie wartości sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym. W tym przypadku wartość sprzedaży należy rozumieć jako kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość należnej opłaty ustala się jako procent wartości dokonanej sprzedaży. Należy ją ustalić oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Natomiast jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła tych progów, opłatę wnosi się w wysokości podstawowej, czyli takiej jak za wydanie pierwszego zezwolenia.

Poza tym, do końca miesiąca należy wnieść I ratę opłaty za zezwolenie bądź zezwolenia na 2019 r. Można też wpłacić całą kwotę jednorazowo.

W przypadku niedokonania wpłaty raty w terminie, aby posiadane zezwolenie nie wygasło, należy w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności uregulować niewpłaconą należność wraz z dodatkową opłatą. Dodatkowa opłata wynosi 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dodatkowe 30% należy naliczyć od całości opłaty rocznej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress